Đài Truyền thanh Truyền hình

http://lynhan.hanamtv.vn


Lý Nhân 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX.

Hơn 20 năm, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Lý Nhân đã có nhiều giải pháp trong tổ chức lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác CCB, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB trong huyện phát huy vai trò tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
4
Toàn cảnh hội nghị.
 
Hiện Hội CCB huyện có hơn 10 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 21 xã, thị trấn, có190 đồng chí tham gia cấp ủy Đảng các cấp. Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia xây dựng chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Hội Cựu chiến binh huyện đã phát động nhiều đợt thi đua, hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; …Qua các phong trào, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ hơn 2,3 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương, tham gia hòa giải thành công 297 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hội viên Hội Cựu chiến binh đã tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua bình xét Hội CCB huyện nhiều năm liền đạt TSVM xuất sắc, có trên 95,5% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa đạt trên 97%.
Xác định công tác CCB là một trong những nội dung quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, qua đó tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của CCB trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, Nhân dân về Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo chính quyền các cấp kịp thời cụ thể hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB từ huyện đến cơ sở hoạt động; bảo đảm cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác Hội. Ban hành các giải pháp từng bước ổn định cuộc sống, giúp CCB xóa đói, giảm nghèo, giải quyết chế độ, chính sách, chăm sóc sức khỏe CCB, nhất là thương binh, bệnh binh. Chính quyền các cấp, ngành chức năng phối hợp, tạo điều kiện để Hội phát huy vai trò CCB trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội tham gia các đề án phát triển kinh tế - xã hội, giám sát các công trình kết cấu hạ tầng, phúc lợi, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của địa phương. Hầu hết hội viên đều phát huy vai trò gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực, nhiệt tình trong công tác ở địa phương, được Nhân dân tín nhiệm.
 
2
Đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lý Nhân  phát biểu chỉ đạo.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả 20 năm thực hiện NQ 09 của Hội CCB huyện. Đồng thời đề nghị Hội CCB từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên, hội viên, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Hội CCB và công tác CCB trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội cựu chiến binh các cấp theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, phục vụ thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên. Chú trọng công tác phối hợp hoạt động giữa chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội với Hội CCB; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi giúp hội viên làm kinh tế, nâng cao đời sống; tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền Lý Nhân trong sạch, vững mạnh.                                
 
 

Tác giả bài viết: Quỳnh Anh - Trung tâm VH,TT&TT

Nguồn tin: lynhan.hanamtv.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây